ULTRASONİK YÖNTEMLE TAHRİBATSIZ BETON KALİTE TESTİ HİZMETİ

PUNDIT test aleti ile sismik dalga hızı ölçülerek

beton yapı dayanıklılığı hesaplama tekniğidir.

İletişim

+90 532 213 14 95

GEOTES Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti., 1998 yılında kurulmuş olup, zemin etütleri ve depremsellik, arkeojeofizik, metalik ve endüstriyel maden aramaları, altyapı güzergah incelemeleri vb. jeolojik, jeofizik ve geoteknik konularında faaliyet göstermektedir.

UZMANLIK VE DENEYİM

logo

Geçmişten kazandığımız bilgi ve deneyimlerimizi geleceğe taşıyarak kendini yenileyen, çözüm üreten ve alanında öncü bir ekibiz.

DETAYLAR

ARKEOLOJİ UZMAN & EKİPLERİ İLE,

ARKEOJEOFİZİK ARAŞTIRMA

Gömülü tarihsel yapıların araştırılması sürecinde yürütülen arkeolojik kazılar, maliyetli ve zaman alıcı çalışmalardır. Arkeolojik yapı kalıntılarının yeraltındaki konumlarının, derinliklerinin ve uzanımlarının tahmin edilmesi, kazılara tam olarak nereden başlanacağı ve kazı sırasında tarihi yapıların zarar görmemesi arkeologlar için çok önemli sorunlardır.

arkeolojik kazılar için özetlediğimiz bu sorunlarının çözümünde, yüzeyde yürütülen jeofizik çalışmalarla; kalıntının yeri, derinliği ve yapının büyüklüğü ile konumunu kolayca belirlemek mümkündür. ArkeoJeofizik araştırmanın başarısı, arkeolojik yapı kalıntısının özelliklerine göre seçilecek jeofizik yöntemle doğrudan ilişkilidir. Gömülü antik yapı kalıntılarını aranmasında çözüm gücü yüksek birkaç yöntemin birlikte uygulanmasıyla daha da başanlı sonuçlar alınmaktadır.

Arkeojeofizik araştırmalarda özellikle JEORADAR (Ground Penetrating Radar-GPR) yöntemi; arkeolojik kalıntı yerlerinin kolaylıkla belirlenmesi yanı sıra, çevre sorunlarına yol açmadan uygulama kolaylığı, az sayıda personel gerektirmesi ve kısa bir sürede çok geniş alanların taranabilmesi gibi nedenlerle oldukça sık kullanılan bir yöntemdir.

Hizmetlerinizle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorum.